การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัดพิษณุโลก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมระดับจังหวัด ในวันที่ 9 ธันวามคม 2556 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.